Coca-Cola

Iluzjonista Y wyróżnia się na tle rynku wysoką świadomością współpracy biznesowej i olbrzymią kreatywnością, a podczas powierzonej mu komunikacji PR z dziennikarzami przekroczył nasze oczekiwania.